Starta ny verksamhet – att bygga tvätthall

För det första, detta är en bransch som aldrig kommer att gå ur tiden. Spelar ingen roll om bilar går på fossilt bränsle, vätgas eller el. I och med att fordonen används kommer de bli smutsiga och behov av att rengöra dem finnas.

Om du funderar på att starta något nytt, något eget och har ett intresse för bilar kanske en tvätthall är något för dig. Ungefär som bensinstationer erbjuder tjänster och service, är det att äga och driva en tvätthall ett serviceyrke. Dessutom är möjligheterna stora. Att bygga tvätthall och driva den kan vara en lönsam affär.

Hur startar jag en tvätthall?

Precis som med alla andra branscher behöver du göra en marknadsanalys. Å ena sidan behöver du titta på vilket behov som finns där du tänker bygga tvätthall. Å andra sidan måste du även ha koll på möjligheterna för ditt projekt, om hd grön bebövs eller ej. Om du funderar på en tvätthall behöver du ha tillstånd för det.

Inledningsvis behöver du ta kontakt med Miljöförvaltningen. Eftersom det är dem son har tillsyn på tillstånd och vad som gäller i olika områden är det en bra start. När du undersökt möjligheterna och fått ok är det dags att börja projektera och planera.

Från tanke till handling

När du har ditt tillstånd och har genomfört en marknadsanalys som hjälper dig med underlag för behovet som finns, är det dags att välja vad du ska erbjuda i din tvätthall. Här kan du hämta mycket bra information i din marknadsanalys. Låt den vara underlag för många av dina beslut innan du köper in stationära högtryckstvättar.

Allt eftersom ditt projekt börjar ta form behöver du göra reklam för dig. Informera så mycket du kan och tala om vad som gör att kunden ska välja just din tvätthall. Lyft fram vad som gör dig unik och vilket erbjudande du har. Gör du ett bra arbete är chanserna goda för en bra verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *