Monthly Archives: June 2022

Vad är skillnaden på de olika fackförbunden?

Alla som har ett jobb, eller som någon gång har jobbat, vet såklart vad ett fackförbund är och varför det är så pass viktigt att vara medlem i ett. För de som inte vet kan man kortfattat säga att facket skyddar arbetare genom att bestämma villkor, löner och rättigheter, dels med hjälp av kollektivavtal och dels med hjälp av rådgivning och tips. Beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör finns det dessutom olika fackförbund att gå med i. Det är alltid att föredra att gå med i ett fackförbund som är verksamma inom det området man själv arbetar i. Det finns olika anledningar till detta, men främst beror det på dessa tre saker:

  • De är experter inom det området
  • De kan ge rådgivning baserat på yrkesgrupp
  • De vet allt om utbildningar, löner och rättigheter

Skillnaden mellan de olika fackförbunden är alltså att de är verksamma inom olika områden. Facket ST, alltså fackförbundet för statligt anställda, är experter på rättigheter, skyldigheter, lönebilder, avtal och rådgivning inom just statliga myndigheter. Det är därför en statligt anställd bör gå med i ST Fackförbund, och inte i någon av de andra facken som finns. Att gå med i rätt fack baserat på yrkesgrupp är väsentligt om man är noggrann med att få den rådgivningen och den informationen som man behöver inom sitt eget yrkesområde.

Gå med i rätt fack 

Att gå med i ett annat fack ger inte samma trygghet vad gäller just rådgivning och information. Vissa saker ser ju nämligen annorlunda ut för olika yrkesgrupper, och främst få löner, rättigheter och skyldigheter. En läkare, till exempel, arbetar inte under samma villkor som en statligt anställd. Därför är det viktigt att man går med i rätt fack baserat på det jobbet som man har – för sin egen skull, helt enkelt. Gå med i facket du med!

 …